اخبار برگزیده

نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی باچندسال سابقه کار
سفارش وطراحی کارهای هنری

نمونه کارهای هنری مهندس امیرفنی باچندسال سابقه کار

مهندس امیرفنی وی هنرآموزبامهارت بسیاربالاوچندسال سابقه کاروکارهای هنری خودرادراین سایت به نمایش می کشدطراحی وساخت انواع مجسمه،آب نماومحوطه سازی نمونه ای ازکارهای ایشان به رقم می خوردکه برای سفارش طرح بدون محدودیت دراجراانجام خواهدگرفت قابل توجه برای سفارش طراحی وساخت به پل های ارتباطی زیرمراجعه فرمائید وبلاگhttp://FanniArtPersian.blogfa.com وبسایتhttp://fanniart.ir ایمیلFanniArtPersian@gmail.com مهندس امیرفنی ۰۹۱۹۱۶۶۹۵۷۳

ادامه مطلب